IPhone'i tekstihelid ei tööta

Teie iPhone'is kuvatud tekstimärguannetel on võimalus hoiatada teid helisignaaliga, kui teksti saate. Igale kontaktile erineva tekstitooni määramine annab teile teada, kes teile teksti saatis, telefoni vaatamata. Kui tekstihelid teie iPhone'is ei tööta, võite olla need välja lülitanud.

Tõrkeotsing

1

Lükake "Ring / Silent" küljelüliti ülespoole, et see asetada asendisse "Ring". IPhone vaigistab kõige rohkem helisid, kui lülitate lüliti asendisse "Vaikne". Suurendage iPhone'i küljel helitugevust.

2

Puudutage rakendust „Seaded”. Kui lüliti Mitte segada on asendis "Sees", seadke see asendisse "Väljas".

3

Puudutage seadete ekraanil valikut "Märguanded".

4

Valige suvand "Sõnumid".

5

Puudutage mis tahes valikut peale „Puudub“, et vaiketooni eelvaate kuvamiseks tekstitooni ekraanil kuvada. Kui leiate sobiva tooni, vajutage avakuvale naasmiseks nuppu "Avaleht".

Määrake individuaalsed toonid

1

Puudutage rakendust „Kontaktid”.

2

Kontakti vaiketooni muutmiseks valige loendist kontakt.

3

Puudutage nuppu „Muuda“ ja valige suvand „Tekstitoon“.

4

Valige loendist Alert Tones toon. Puudutage nuppu „Salvesta“.