Majandusarengut ja majanduskasvu mõjutavad tegurid

Majandusteadlased nõustuvad üldiselt, et majanduse arengut ja kasvu mõjutavad neli tegurit: inimressursid, füüsiline kapital, loodusvarad ja tehnoloogia. Kõrgelt arenenud riikides on valitsused, kes keskenduvad nendele valdkondadele. Vähemarenenud riigid, isegi need, kus on palju loodusvarasid, jäävad maha, kui nad ei edenda tehnoloogiaalaseid teadusuuringuid ega paranda töötajate oskusi ja haridust.

Inimressursside mõju

Tööjõu oskustel, haridusel ja koolitusel on otsene mõju majanduse kasvule. Kvalifitseeritud, hästi koolitatud tööjõud on produktiivsem ja toodab kvaliteetset toodangut, mis lisab majandusele tõhusust.

Kvalifitseeritud tööjõu nappus võib majanduskasvu heidutada. Alakasutatud, kirjaoskamatu ja oskusteta tööjõud võib takistada majandust ja võib viia suurema töötuseni.

Investeeringud füüsilisse kapitali

Parandused ja suuremad investeeringud füüsilisse kapitali, nagu teed, masinad ja tehased, vähendavad kulusid ja suurendavad majandustoodangu efektiivsust. Moodsad ja hästi hooldatud tehased ja seadmed on tootlikumad kui füüsiline töö. Suurem tootlikkus toob kaasa suurema toodangu.

Töö muutub tootlikumaks, kui suureneb kapitalikulutuste suhe töötaja kohta. Tööjõu tootlikkuse paranemine suurendab majanduse kasvutempot.

Loodusvarade kogus ja kättesaadavus

Loodusvarade hulk ja kättesaadavus mõjutavad majanduskasvu kiirust. Rohkem loodusvarasid, näiteks nafta- või maavaravarusid, avastatakse majandusele hoogu, suurendades riigi tootmisvõimsust.

Maakonna tõhusus loodusvarade kasutamisel ja kasutamisel sõltub tööjõu oskustest, tehnoloogia tüübist ja kapitali kättesaadavusest. Kvalifitseeritud ja haritud töötajad saavad neid loodusvarasid kasutada majanduse kasvu ergutamiseks.

Tehnoloogia täiustamine

Tehnoloogia täiustamisel on suur mõju majanduskasvule. Kui teadusringkonnad teevad rohkem avastusi, leiavad juhid viise, kuidas neid uuendusi keerukamate tootmistehnikatena rakendada.

Parema tehnoloogia rakendamine tähendab, et sama palju tööjõudu on produktiivsem ja majanduskasv edeneb madalamate kuludega.

Riikides, kes tunnistavad nelja majanduskasvu mõjutava teguri tähtsust, on nende inimeste majanduskasv suurem ja nende elatustase parem. Tehnoloogilised uuendused ja töötajate suurem haridus parandavad majanduslikku väljundit, mis toob kaasa kõigi jaoks parema elukeskkonna. Tööjõu tootlikkuse kasvu on palju lihtsam saavutada, kui investeeritakse parematesse seadmetesse, mis nõuavad tööjõult vähem füüsilist tööd.