Inimeste igapäevased ülesanded ja ülesanded

Personalispetsialistid on peaaegu kõigi suurte organisatsioonide lahutamatu osa. Väikeettevõtte omanikud vajavad personalitöötajaid, et juhtida organisatsiooni töötajaid ning tegeleda koolituse, hüvitiste maksmise ja personaliküsimustega. Personalirolli tähtsust on raske üle hinnata. Personaliosakond toob sisse ja suunab uusi töötajaid ning hoiab kõiki töötajaid kursis teie ettevõtte valdkonna poliitikate ja uute arengutega.

Personalitöötaja palkamisel peaksite otsima hea esinemis-, otsustamis- ja klienditeenindusoskustega kandidaate. Ühised personalipositsioonid on personalispetsialist, värbamisspetsialist, personalijuht ja tööintervjueerija.

Uute töötajate värbamine

Personalitöötajate üks peamisi kohustusi on uute töötajate värbamine. Personalispetsialistid otsivad uusi töötajaid, koostades hoolikalt ametijuhendid, et taotleda taotlejatelt vajalikke oskusi, kogemusi ja palgaootusi. HR on juhtpositsioonil ka töökuulutuste postitamisel, karjäärimessidel osalemisel ning kolledžite ja ülikoolide külastamisel. Nad küsitlevad taotlejaid nende kogemuste kohta ja teavitavad neid töökohtade avamisest.

Personalitöötajad peavad pöörduma referentide poole ja tegema taotlejatele taustakontrolli. Pärast taotleja tööle võtmist viib personalijuht läbi töötajatele orienteerumise, pakkudes teavet hüvitiste ja töötingimuste kohta.

Poliitikate ja personaliarvestuse pidamine

Personalitöötajad järgivad organisatsioonis tööhõivepoliitikat, mis on seotud diskrimineerimise, personali reeglite ja programmidega. Koostöös teiste kontoritega on personalitöötajatel ka aktiivne roll selliste poliitikate väljatöötamisel, alates ajast ja osavõtust kuni transsooliste tualettruumide kasutamiseni. Nad peavad olema kursis inimressursside seaduste ja valitsuse määrustega riiklikul tasandil.

Personalijuhid vastutavad tavaliselt teiste juhtivtöötajatega kohtumise eest, et arutada nende poliitikate värskendusi. Pärast nende reeglite kehtestamist teavitavad nad töötajaid kõikidest muudatustest. Personalihalduse spetsialistid peavad ja peavad arvestust ka kõigi töötajate üle. Töötaotlejate ja töötajate paberimajanduse töötlemiseks ja vormistamiseks kasutavad nad HR-tarkvara.

Hüvitiste ja ettevõtte programmide haldamine

Pärast kohtumist juhtivtöötajatega tegelevad personalitöötajad kõigi töötajate hüvitiste ja hüvitistega. Nende ülesandeks on määrata kindlaks ametikohale töötasu ja korraldada selliseid hüvitisi nagu tervishoid ja pensionid. Need loovad töötajatele ka uusi eeliseid, nagu jõusaaliliikmed ja allahindlused töötajate jaemüügipoodides. Personalispetsialistid korraldavad töötajatele ettevõtte tegevust, näiteks softballi meeskonna korraldamine või pikniku sponsoreerimine.

Kui inimesed lahkuvad ettevõttest kas pensionile jäämise või mujalt tööle asumise kaudu, aitab personal sujuvalt üle minna, veendudes, et peatselt endine töötaja on tuttav pensionihüvitiste, terviseplaanide ja muude hüvedega staatuse muutus mõjutab.

Töötajate murede käsitlemine

Kui töötajatel on probleeme juhendajate või teiste kaastöötajatega, võivad nad korraldada kohtumise oma personaliosakonnaga. Personaliprofessionaalidest saavad töötajate vahel sageli kohtunikud, et lahendada tavalisi töövaidlusi. Paljud juhtivad personalitöötajad kohtuvad teiste juhtidega, et olla töötajate eestkõneleja ja arutada kõiki ettevõttes aset leidvaid olulisi probleeme.

Nad tegelevad ka mitmesuguste tööhõivega seotud probleemidega, sealhulgas vallandamise ja töötajate distsiplineerimisega. Üha enam peab HR vahendama selliseid keerulisi küsimusi nagu seksuaalne ahistamine või diskrimineerimine töökohal. Personalispetsialistid vastutavad ka ettevõtte palga, hüvitiste ja töökorra reeglitega seotud küsimustele vastamise eest.