Hierarhilised seisukohad tüüpilises korporatsioonis

Äsja alustav väikeettevõte saab kasutada lihtsat organisatsioonilist struktuuri, nagu füüsilisest isikust ettevõtja või partnerlus. Kui ettevõte kasvab või muutub avalikuks, nõuab see nii õiguslikel põhjustel kui ka kontrolliprobleemide lahendamiseks midagi keerukamat. Hierarhiline ehk ülalt-alla vorm on üks võimalik struktuur.

Juhatus

Juhatus on rühm inimesi, kes kontrollivad korporatsiooni äriasjade ajamist ja võtavad mõnikord selles aktiivset rolli. Ettevõtte aktsionärid kiidavad juhatuse liikmed heaks. Juhatuse liikmed määravad esimehe, kes vastutab juhatuse juhtimise eest. Rühma üks olulisemaid otsuseid on tegevjuhtide määramine.

Tegevjuht ja teised tegevjuhid

Tegevjuht ehk tegevjuht vastutab lõppkokkuvõttes ettevõtte edu eest ja on aruandekohustuslik juhatuse ees. Kõik teised ettevõtte töötajad on tegevjuhi ees aruandekohustuslased. Tegevdirektor vastutab üldiste eesmärkide ja poliitikate väljatöötamise eest teiste tippjuhtide abiga.

Nende hulka võivad kuuluda president või tegevjuht, kes vastutab igapäevaste toimingute eest, finantsjuht, kes tegeleb raamatupidamise ja muude finantsasjadega, ning juht, kes määrab organisatsiooni tehnilise suuna. Need ametikohad nõuavad tavaliselt kõrgharidust ja paljude aastate juhtimiskogemust.

Asepresidendid ja direktorid

Asepresidendid võivad kandida muid nimetusi, näiteks direktor või tegevjuht. Nad vastutavad osakondade eest, mis täidavad ettevõtte peamisi funktsioone, nagu müük, inimressursid, turundus, tootmine, õigus, uurimis- ja arendustegevus ning ostud. Nad on aruandekohustuslikud nende kohal olevate tegevjuhtide ees ja vastutavad oma osakondade juhtide ja töötajate eest. Nad kohtuvad sageli üksteisega, et tagada nende osakondade jätkamine ettevõtte eesmärkide saavutamisel.

Asepresidendid nõuavad kõrget haridust ja kogemusi oma erialal ning juhtimis- ja organiseerimisoskusi. Paljud tõusevad oma ametikohtadele, kui neid edendatakse madalamalt tehniliselt ja haldustasandilt.

Kesk- ja alamjuhid

Asepresidentide all on üks või mitu juhtide kihti, kes vastutavad väiksemate vastutusüksuste, näiteks konkreetsete geograafiliste piirkondade või tootesarjade eest. Näiteks võib müügiosakonnal olla piirkondlikke juhte, kes tegelevad üksikute osariikide juhtidega, kes omakorda vastutavad üksikute linnade või territooriumide müüjate eest. Need juhid kehtestavad müügieesmärgid ja kvoodid, palkavad, motiveerivad ja vallandavad üksikuid müüjaid ning uurivad ja jälgivad oma piirkonna müügistatistikat. Juhid võivad anda aru nende kohal olevatele juhtidele või asepresidentidele, säilitades samas vastutuse nende all olevate juhtide või töötajate eest.

Tavalised töötajad ja tugipersonal

Ettevõtte hierarhia madalaim tase kuulub töötajatele, sealhulgas haldus-, tehniline ja tugipersonal, kes täidavad ettevõtte töös hoidmise ülesandeid. Nad esindavad selliseid ametinimetusi nagu sekretär, insener, raamatupidaja, müüja, klienditeenindaja, korrapidaja või koolitaja. Hariduslik taust võib ulatuda keskkooli lõputunnistusest kuni kõrgema kraadini oma tehnilisel erialal, kogemused võivad ulatuda uuest lõpetajast aastakümneteni. Nad annavad aru otse nende kohal olevatele juhtidele.