Lubades Macil Androidi ära tunda

Kui ühendate oma Android-seadme lihtsalt USB-kaabli abil Maciga, ei tunne Mac seda seadet ära nagu Windowsi arvuti. Selle asemel, et oma Android-seade Maciga ühendada, lülitage Androidi silumisrežiim enne USB-ühenduse loomist sisse.

1

Vajutage Android-seadme nuppu „Menüü” ja puudutage valikut „Seaded”.

2

Puudutage valikut „Rakendused” ja seejärel „Arendus”.

3

Puudutage valikut "USB silumine".

4

Ühendage oma Android-seade USB-kaabli abil Maciga.